TABU - cvičení pánevního dna

TABU
- CENTRUM ZDRAVOTNÍHO CVIČENÍ
SE ZAMĚŘENÍM NA PÁNEVNÍ DNO

Metoda a koncept

Koncept TABU je zaměřen na trénink pánevního dna a prevenci inkontinence a dalších poruch způsobených nedostattečnou funkčností svalů pánevního dna. V tiskové zprávě 4. Světového týdne kontinence je zdůrazněna nutnost upozornit na téma inkontinence a zaměřit se na prevenci a péči o inkontinentní pacienty. Tato zpráva také uvádí, že je inkontinencí moči postiženo 28% obyvatel ČR.

Cílem tohoto zdravotního cvičení je zlepšit funkčnost pánevního dna a tím pozitivně ovlivnit celkový zdravotní stav.

Jaké následky může mít nedostatečná funkčnost pánevního dna­­?

Nejznámější jsou inkontinenci moči a/nebo stolice, pokles pánevních orgánů, různých potíží v sexuální oblasti a to jak u žen, tak i u mužů..

Při nedostatečné funkčnosti pánevního dna však dochází i k přetěžování okolních partií, nesprávnému držení těla, přetěžování pohybového aparátu a tím následně k bolestem zad, kyčelních a kolenních kloubů, napětí a bolestem v oblasti šíje a celé řadě jiných obtíží.

Metodicky se kurzy základní, kurzy pro pokročilé - refresher zaměřují na následující:

  • informace - základy anatomie
  • uvědomění si vlastního těla - jak se naučít vnímat pánevní dno
  • držení těla a správný pohyb
  • dech
  • optimalizaci aktivit denního života
  • možnosti zapojení tréninku pánevního dna do každodenního života
  • nácvikem správného provedení základních cviků pro bezchybné domácí cvičení

Základem každé lekce je s tématem související cvičební jednotka. Üčastníci obdrží seznam hlavních zásad chování a popis cviků vhodných pro domáci cvičení.

Informace o kurzech pro odbornou veřejnost najdete pod bodem druhy kurzů.

O
o
.
COPYRIGHT© 2017 - 2024

TABU - cvičení pánevního dna

All Rights Reserved.