TABU - cvičení pánevního dna

TABU
- CENTRUM ZDRAVOTNÍHO CVIČENÍ
SE ZAMĚŘENÍM NA PÁNEVNÍ DNO

Druhy kurzů

Zdravotní cvičení se zaměřením na pánevní dno

1. Základní kurz pro ženy
2. Základní kurz pro muže

Tyto kurzy nevyžadují žádné předchozí znalosti.

Cílem těchto kurzů je trénink pánevního dna za účelem prevence inkontinence a ostatních poruch způsobených nedostatečnou funkčností svalů pánevního dna. Üčastníci obdrží seznam hlavních zásad chování a popis cviků vhodných pro domáci cvičení. Cvičení je koncipováno tak, aby bylo možné jeho postupné využití v každodenním životě. Aktivací pánevního dna a návratem ke správnému držení těla dochází také ke zlepšení často dlouhodobých potíží, vzniklých následkem přetěžování okolních částí těla, jako jsou například bolesti zad.

Účast na všech dalších kurzech je podmíněna absolvováním kurzu základního.

3. Kurz pro pokročilé

Cílem kurzu je prohloubení znalostí a dovedností získaných v kurzu základním.

Tento kurz je vhodný pro absolventy základního kurzu, kteří chtějí své znalosti prohloubit a rozšířit. Cvičení navazuje na kurz základní.

4. Seminář pro absolventy – Refresher

Tento seminář slouží k osvěžení znalostí a cvičení získaných v předešlých kurzech a výměně zkušeností získaných při jejich praktickém využití. Motivuje k dodržování zásad správného provádění denních aktivit. Obsahem kurzu je cvičení. Kurz se opírá o teorii již absolvovaného kurzu základního.

5. Odpočinkový 4 denní refresher - čtvrtek - neděle

Součástí tohoto kurzu jsou vedle klasickáho programu kurzu také společné aktivity jako je vycházka do Prachovských skal, večerní relaxační cvičení a společné posezení. V případě zájmu vám zašleme podrobné informace o programu a možnosti ubytování.

6. Speciální kurz pro porodní asistentky

Tento kurz je zaměřen na problematiku pánevního dna v souvislosti s těhotenstvím, přípravou k porodu, porodem, šestinedělím a následným tréninkem pánevního dna. 

7. Lektorský kurz

Tento kurz je vhodný pro osoby, zabývající se cvičením, zahrnujícím trénink pánevního dna. Účast je podmíněna absolvováním kurzu základního a kurzu pro pokročilé, nebo kurzu základního a kurzu pro porodní asistentky.

8. Seminář v německém jazyce - víkendový 4 dny čtvrtek - neděle
    Seminar in deutscher Sprache - Wochenende Do - So

Dieser Seminar, der in der deutscher sprache gehalten wird, beinhaltet neben einem klaschischen Beckenbodenkurs einige gemeinsame Aktivitäten, wie Spaziergang in der Felsenlandschaft. Bei Interesse werden deteilierte Informationen über Programm, Unterkunft und Kosten zugesandt.

 

Formy kurzů

  • Kurzy večerní
  • Kurzy intenzivní víkendové - 2 dny
  • Kurzy odpočinkové víkendové - 4 dny

Všechny kurzy jsou vždy uzavřené, hodiny navazují na sebe, počet účastníků kurzu je omezen na nejvýše 12 osob.

Místo konání je vždy uvedeno u termínu.

V případě zájmu (10 – 12 osob) je možné domluvit externí kurz.

O
o
.
COPYRIGHT© 2017 - 2019

TABU - cvičení pánevního dna

All Rights Reserved.